Cena Olomouckého kraje

Muzeum a galerie v Prostějově získalo Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku 2016 v oblasti výtvarného umění. Oceněny byly prestižní výtvarné výstavy s nadregionálním významem "Jiří Kolář, legenda světové koláže" a "Nejdříve musí býti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči" (Josef Čapek).

This is a sample video.