Výběrové řízení na odborného pracovníka - etnograf, kurátor sbírek