lišta02
leve rožek02 prave rožek 204

    kontakty

       

Muzeum a galerie  v Prostějově, příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov

IČO: 00091405
telefon: 582 330 991
fax: 582 344 798
e-mail: muzeumpv(et)muzeumpv.cz
ID datové schránky: 3ejk6da
zřizovatel: Olomoucký kraj

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ:

ředitel:
Mgr. Daniel Zádrapa
telefon: 582 342 286, 727 961 068

e-mail: dzadrapa(et)muzeumpv.cz


zastupující ředitele:
Kamila Husaříková, kurátor výstav, PR
telefon: 582 333 958, 774 484 453
e-mail: khusarikova(et)muzeumpv.cz

oddělení společenských a přírodních věd:
582 330 991
RNDr. Vladimíra Jašková vedoucí odd.,
kurátor - geolog
582 333 958
774 484 452
vjaskova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Jiří Ondra zástupce ved. odd., kurátor - etnograf 582 330 991 jondra(et)muzeumpv.cz
Ing. Alice Bezrouková kurátor - botanik 582 330 991 abezroukova(et)muzeumpv.cz
PhDr. Marie Dokoupilová kurátor - historik (19. a 20.  stol. do současnosti), literární památky, pozůstalost Jiřího Wolkera, dějiny Židů v Prostějově 582 334 227 mdokoupilova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Václav Horák kurátor - historik (středověk), církevní dějiny 582 334 227 vhorak(et)muzeumpv.cz

PhDr. Michaela Kokojanová kurátor - historik (16. až 18. století) 582 330 603 mkokojanova(et)muzeumpv.cz
Bc. Veronika Schmittová
(na mateřské dovolené)
kurátor - historik umění 582 330 991 vschmittova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Blanka Veselá
(na mateřské dovolené)
kurátor - archeolog 582 330 991
731 848 463
veselab(et)seznam.cz

Irena Loubalová konzervátor, technik 582 330 991

oddělení výstavní a programové
582 330 991
Kamila Husaříková vedoucí odd.,
kurátor výstav, PR
582 333 958
774 484 453
khusarikova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Jana Hanusová kurátor - muzejní pedagog - programový pracovník 582 330 991 jhanusova(et)volny.cz
jhanusova(et)muzeumpv.cz
Mgr. František Spáčil správce depozitáře, výtvarník 582 330 991 fspacil(et)muzeumpv.cz
Olga Kosíková konzervátor, aranžérka 582 330 991
Petra Hubáčková
(na mateřské dovolené)
knihovnice 582 330 991 phubackova(et)muzeumpv.cz


Knihovna Muzea a galerie v Prostějově soustřeďuje regionální tisk, literaturu související s obory v muzeu zastoupenými, prostanensia, staré tisky, všeobecné encyklopedie a slovníky. Knihovna  půjčuje pouze prezenčně!
Miroslav Veselý referent dopravy, správce budov, údržbář, řidič 774 484 451
Pavel Karasinski údržbář, řidič 606 202 677
Pavla Navrátilová uklízečka
Astronomické oddělení 582 344 130 hvezdarna@hvezdarnapv.cz
Ing. Karel Trutnovský vedoucí oddělení,
odborný pracovník
582 344 130
724 013 039
trutnovsky@hvezdarnapv.cz
RNDr. Jiří Prudký odborný pracovník 582 344 130
606 050 695
prudky@hvezdarnapv.cz
Božena Černohousová lektor, instruktor 582 344 130
775 096 522
cernohousova@hvezdarnapv.cz
Karel Sláma správce budovy, údržbář
Ludmila Spáčilová uklízečka
oddělení ekonomické
582 330 991
Ivana Peluhová vedoucí odd., ekonom 582 330 991 ipeluhova(et)muzeumpv.cz
Ivana Lišková ekonomický pracovník 582 330 991 iliskova@muzeumpv.cz
Michaela Kolbová mzdová účetní 582 330 991 mkolbova(et)muzeumpv.cz


výstavní prostory muzea na nám. T. G. Masaryka 2
582 344 990
Drahomíra Ondrová pokladní
Zdeňka Indrová pokladní
Renata Veselá kustod
Dagmar Rozmánková kustod


výstavní prostory muzea, Špalíček, Uprkova 18
582 330 603
Marie Bočková pokladní
Dagmar Lesáková pokladní
Ludmila Doleželová kustod
Vlasta Kutáčková kustod

++