leve rožek02 prave rožek 204
LHRinv
LDRinv

Jste

[CNW:Counter]

návštěvník těchto stránek

PHRinv
PDRinv

Vítejte na stránkách Muzea a galerie v Prostějově, p. o. 
Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem  a je financovaná z rozpočtu Olomouckého kraje.

Zveme Vás k návštěvě stálých expozic a aktuálních výstav
v hlavní budově na nám. T. G. Masaryka 2 a v budově “Špalíčku”, Uprkova 18.muzeum
O historii objektu bývalé renesanční radnice si přečtěte zde
upozornění
Vážení návštěvníci, od pátku 31. října 2014 jsou z organizačních důvodů dočasně  ve Špalíčku deinstalovány expozice  EDMUND HUSSERL a Z PROSTĚJOVSKÉHO GHETA..
Současně je v hlavní budově 
v důsledku rekonstrukce  uzavřena expozice GEOLOGIE.

vyhodnocení soutěže
Správné řešení a výsledkovou listinu soutěže Co je to?, která se uskutečnila na květnové muzejní noci
najdete zde.
vstup zdarma
  • každou první neděli v měsíci
zveme Vás
SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY

Výjimečná výstava mistrů české krajinomalby představí naši krajinu fantastickou i skutečnou a téma, které je většině návštěvníků velmi blízké. Můžete se těšit na takové mistry, jako byli A. Mánes, M. Haushofer, J. Mařák, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, H. Ullik, J. Ullmann, A. Slavíček, V. Radimský, J. Zrzavý, Z. Braunerová, F. Kaván, O. Blažíček, A. Kalvoda, V. Rabas, O. Nejedlý a další. Vernisáž se uskuteční 3. 12. 2015.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 4. 12 do 31. 1. 2015
„SKLO A BARVA“ – FILIP NÍZKÝ

Výstava absolventa ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole umělecko-průmyslové, který pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí a jehož práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě, nabízí prostor k zastavení, zklidnění, rozjímání před novým rozhodnutím, které uvádí člověka do pohybu a přibližuje ho k vytouženým cílům. Je polem otevřených příležitostí a nových zkušeností, čekajících na objevení.
Vernisáž se uskuteční 3. 12. 2015.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 4. 12 do 31. 1. 2015
V rámci oslav 70. výročí konce druhé světové války Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. pořádá v budově Špalíčku výstavu Než zbraně utichly…, která prezentuje hlavně soukromou sbírku Jaromíra Kouřila z Čelčic. Příznivci vojenství zde najdou artefakty vojenské techniky, zbraně a dobové fotografie z konce druhé světové války. Jak se takové věci získávají, co všechno takový koníček obnáší si můžete přijít poslechnout na muzejní podvečer.  Výsledky své dlouholeté sběratelské práce budou prezentovat pánové Jaromír Kouřil, Jaroslav Dvořák a Zdeněk Bezrouk

Kde: hlavní budova, nám. T.G.Masaryka 2 - přednáškový sál
Kdy: 19. 11. 2015 v 17 hodin

Panelová výstava Klubu vojenské historie 276th SQDN RAF, o. s. z Prahy postihuje období od 30. let 20. století, kdy započal výcvik československých pilotů ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Mapuje historické události v období Mnichovské dohody, dokumentuje nebezpečné útěky letců do zahraničí, boje v Polsku a ve Francii, cestu do exilu přes Střední Východ, obranu Tobruku nebo věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje informace o bojích čs. letců v rámci 68., 310., 311., 312. a 313. peruti RAF, o jejich poválečném návratu do vlasti a následné komunistické perzekuci. Závěr se věnuje rehabilitaci a znovupřipomínání československých příslušníků RAF. Výstava bude doplněna panely připomínajícími 90. výročí přesunu Vojenského leteckého učiliště z Chebu do Prostějova.

Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy: od 29. 10.  do 6. 12. 2015

Výstava převážně ze soukromé sbírky Jaromíra Kouřila z Čelčic. Příznivci vojenství se mohou těšit na artefakty vojenské techniky, zbraně a dobové fotografie z konce druhé světové války. Výstava návštěvníkům přiblíží i vojenské operace, jež na Prostějovsku probíhaly až do okamžiku kapitulace Německa.

Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy: od 30. 10.  do 6. 12. 2015

Výstava dřevěných objektů známého výtvarníka a pedagoga žijícího v Krnově.

Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy: od 10. 10.  do 5. 12. 2015

Cílem první aukce, pořádané Galerií umění Prostějov ve spolupráci s MGP, je nabídnout kvalitní výtvarné umění široké veřejnosti v Olomouckém kraji a vzbudit zájem o to, co nabízí trvalou hodnotu. Na aukci budou prezentovány práce na papíře a grafické tisky, díla významných prostějovských malířů a sochařů, starožitnosti a kuriozity a exkluzivní aukční nabídka. Slavnostní zahájení vlastní aukce se uskuteční 22. listopadu ve 14 hodin a draženo bude celkem 100 položek.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 10. 9. do 22. 11. 2015

NEAR TO REALITY (BLÍZKO K REALITĚ)
Maarten Welbergen a Zuzana Albrechtová

Mezinárodní výstava současného holandského umění dvou autorů, pracujících společně ve stejném ateliéru v Amsterodamu, je realizována ve spolupráci s Galerií umění Prostějov a bude slavnostně otevřena ve čtvrtek 10. září 2015 v 17 hodin za účasti obou umělců.
Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 11. 9. do 22. 11. 2015