leve rožek02 prave rožek 204
LHRinv
LDRinv

Jste

[CNW:Counter]

návštěvník těchto stránek

PHRinv
PDRinv

Vítejte na stránkách Muzea a galerie v Prostějově, p. o. 
Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem  a je financovaná z rozpočtu Olomouckého kraje.

Zveme Vás k návštěvě stálých expozic a aktuálních výstav
v hlavní budově na nám. T. G. Masaryka 2 a v budově “Špalíčku”, Uprkova 18.
O historii objektu bývalé renesanční radnice si přečtěte zde

vstup zdarma
  • každou první neděli v měsíci
zveme Vás

ZANIKLÁ ZAHRADA ŽIVOTA
Historie druhého židovského hřbitova v Prostějově a hledání ztracených náhrobků

Panelová výstava doplněná mapami, obrazy a úlomky nalezených náhrobků,
s elektronickou projekcí historických fotografií hřbitova v plánku, připomene židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici, zničený za druhé světové války.
Vernisáž se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 v 16.30 hod.

                                                                                          
Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy:  
2. 6. - 7. 8. 2016
MUZEJNÍ NOC S KELTY

Program  bude zaměřen na setkání s Kelty, kteří ve svých vstupech předvedou dětem i dospělým ražbu mincí, mletí obilí, ukázku odívání i lovu, výrobu jantarových šperků a keltských amuletů, malování keltských znaků na tělo.
Děti si pak budou moci zahrát na archeologa. Součástí programu budou ukázky restaurování archeologických nálezů.
Po celou dobu budou pro návštěvníky otevřené všechny expozice a výstavy v hlavní budově i na Špalíčku, včetně možnosti komentovaných prohlídek.
Na všechny malé i velké zájemce se těší kolektiv pracovníků muzea!
 
Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2, Špalíček, Uprkova 18
Kdy:  
26. května 2016 od 18 do 22 hodin
SVĚT PLASTIKOVÝCH MODELŮ

Od pátku 25. března 2016  mohou návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově zhlédnout novou expozici, kterou jsme připravili ve spolupráci s pracovníky Kovozávodů Prostějov a  členy Hanáckého klubu plastikových modelářů při AMK MINERVA Prostějov. Přijďte obdivovat výsledky práce šikovných rukou prostějovských modelářů!

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
PŘÍBĚH OBRAZU

Projekt příběh obrazu je spojen se stejnojmennou literárně-výtvarnou soutěží pro děti a mládež ve věku 11-18 let. Celý projekt se skládá ze dvou částí: výtvarné a literární. Soutěžící – žáci škol v České republice - si vyberou jedno literární dílo na dané téma od libovolného známého, či méně známého autora. Ve výtvarné části se jej mají pokusit nakreslit či namalovat. V literární části je úkolem vymyslet k danému obrazu či dílu text. Tento text je právě oním příběhem obrazu, který má popisovat, co se na obraze odehrává, nebo co vedlo autora k vytvoření daného díla. Výstava je tvořena vítěznými pracemi z roku 2014/2015, jejichž společným tématem byla „Postava ve výtvarném umění“.

Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy:  
7. 4. - 29. 5. 2016
Výstava velmi prestižní a početné kolekce výtvarných děl ze sbírky soukromého sběratele, na které se návštěvníci setkají například se jmény takových malířských osobností jako je František Bílek, Othon Coubine, Josef Čapek, František Kobliha, Rudolf Kremlička, Josef Lada, Pablo Picasso, Stanislav Sucharda, Max Švabinský, Toyen, Andy Warhol, Jan Zrzavý. Výstava je přehlídkou nejen těchto zvučných jmen, ale aké širokou plejádou výtvarných technik, jejichž společným jmenovatelem je „Postava“. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. v 17 hodin.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy:  
8. 4. - 5. 6. 2016

Archeologická výstava, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, seznámí návštěvníky s osídlením Prostějovska v době laténské. V regionu jsou zastoupeny hned dvě klíčové moravské lokality, jednak oppidum Staré Hradisko a dále teprve v nedávných letech objevená nížinná osada v Němčicích nad Hanou.
                                                  
Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy:  
8. 4. - 5. 6. 2016
víte, že:
  • není pravda, že v muzeu byly zrušeny stálé expozice Jiřího Wolkera, židovského osídlení Prostějova a Edmunda Husserla, jak píše MFDnes? Obě židovské expozice byly dočasně sejmuty, protože se připravovalo jejich doplnění a instalace v nových prostorách, které byly pro tyto účely opraveny a nově vymalovány a v nejbližších dnech dojde k jejich opětovné instalaci. Naopak, již šestnáct let stará stálá expozice Jiřího Wolkera byla ve velmi špatném technickém stavu (nábytek a zařízení obývacího pokoje Wolkerových rodičů) a současně vyžadovala obměnu, modernizaci a zatraktivnění. To umožnilo i instalaci nové stálé expozice plastikového modelářství a slavného výrobce modelů Kovozávody Prostějov, která určitě nadchne tatínky i jejich ratolesti. Přijďte se podívat!      

  • Zastupitelstvo Olomouckého kraje na konci roku 2015 schválilo změnu zřizovací listiny Muzea a galerie v Prostějově, která jí do budoucna umožní provoz kavárny ve vlastní režii v krásných prostorách galerie ve Špalíčku? Prostory byly po odchodu předchozí nájemkyně pečlivě opraveny, důkladně vyčištěny a vymalovány a v současné době probíhají jednání o financování počátečních investic a provozních záležitostech tak, aby kavárna mohla co nejdříve opět přivítat své návštěvníky. Těšíme se na Vás!

Zaniklá zahrada života

 

Historie druhého židovského hřbitova v Prostějově a hledání ztracených náhrobků

++