leve rožek02 prave rožek 204
LHRinv


LDRinv

Jste


[CNW:Counter]

návštěvník těchto stránek


PHRinv
PDRinv
Vítejte na stránkách Muzea a galerie v Prostějově, p. o. 
Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem  a je financovaná z rozpočtu Olomouckého kraje.

Zveme Vás k návštěvě stálých expozic a aktuálních výstav
v hlavní budově na nám. T. G. Masaryka 2 a v budově “Špalíčku”, Uprkova 18.


O historii objektu bývalé renesanční radnice si přečtěte zde

vstup zdarma


  • každou první neděli v měsíci
  • 5. 7. a 6. 7. (státní svátky)

zveme Vás


Prázdninový program pro děti
Výtvarná prezentace mladého regionálního autora Milana Kubeše, který má i přes své mládí za sebou již bohatou výstavní činnost. Pro výstavu v Muzeu a galerii v Prostějově p.o. si ze své tvorby vybral i vzhledem k velikosti výstavních sálů velkoplošné obrazy, které vznikly v posledních dvou letech. Jejich inspirací je městská i venkovská krajina, pole, lesy, mosty a ulice, z jejichž částí jsou složené nové obrazy podléhající vlastní estetice. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 20165 v 17 hod.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 10. 6. do 17. 7. 2016

Výstava představuje práce pedagogů uměleckých oborů, kteří působí na Střední škole designu a módy v Prostějově. Jejím cílem je prezentovat širší veřejnosti vlastní uměleckou činnost pedagogů, kteří jsou zároveň aktivními umělci. Společná výstava pedagogů výtvarníků z oboru Užitá malba a Multimediální tvorba představí díla napříč nejrůznějšími médii – malba, kresba, fotografie, video. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 20165 v 17 hod.

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Kdy: od 10. 6. do 17. 7. 2016Výstava je uspořádána u příležitosti 25. výročí vzniku Policie České republiky. Jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti, jak probíhala bezpečnostní služba na území naší republiky v proměnách času.
Návštěvníci uvidí stejnokroje včetně výstrojních doplňků, služebních pomůcek, dobových příruček, fotografií, zbraní, odznaků, vyznamenání
a dalších zajímavostí ze života strážců zákona. Zájemci mohou tedy porovnat, jak se vyvíjely stejnokroje i každodenní služební pomůcky
od konce 19. století do současnosti.

Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy:  
3. 6. - 7. 8. 2016

ZANIKLÁ ZAHRADA ŽIVOTA
Historie druhého židovského hřbitova v Prostějově a hledání ztracených náhrobků

Panelová výstava doplněná mapami, obrazy a úlomky nalezených náhrobků,
s elektronickou projekcí historických fotografií hřbitova v plánku, připomene
židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici, zničený za druhé světové války.
Vernisáž se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 v 16.30 hod.

                                                                                          
Kde: Špalíček, Uprkova 18
Kdy:  
2. 6. - 7. 8. 2016
SVĚT PLASTIKOVÝCH MODELŮ

Od pátku 25. března 2016  mohou návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově zhlédnout novou expozici, kterou jsme připravili ve spolupráci s pracovníky Kovozávodů Prostějov a  členy Hanáckého klubu plastikových modelářů při AMK MINERVA Prostějov. Přijďte obdivovat výsledky práce šikovných rukou prostějovských modelářů!

Kde: hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2víte, že:
  • není pravda, že v muzeu byly zrušeny stálé expozice Jiřího Wolkera, židovského osídlení Prostějova a Edmunda Husserla, jak píše MFDnes? Obě židovské expozice byly dočasně sejmuty, protože se připravovalo jejich doplnění a instalace v nových prostorách, které byly pro tyto účely opraveny a nově vymalovány a v nejbližších dnech dojde k jejich opětovné instalaci. Naopak, již šestnáct let stará stálá expozice Jiřího Wolkera byla ve velmi špatném technickém stavu (nábytek a zařízení obývacího pokoje Wolkerových rodičů) a současně vyžadovala obměnu, modernizaci a zatraktivnění. To umožnilo i instalaci nové stálé expozice plastikového modelářství a slavného výrobce modelů Kovozávody Prostějov, která určitě nadchne tatínky i jejich ratolesti. Přijďte se podívat!      

  • Zastupitelstvo Olomouckého kraje na konci roku 2015 schválilo změnu zřizovací listiny Muzea a galerie v Prostějově, která jí do budoucna umožní provoz kavárny ve vlastní režii v krásných prostorách galerie ve Špalíčku? Prostory byly po odchodu předchozí nájemkyně pečlivě opraveny, důkladně vyčištěny a vymalovány a v současné době probíhají jednání o financování počátečních investic a provozních záležitostech tak, aby kavárna mohla co nejdříve opět přivítat své návštěvníky. Těšíme se na Vás!