Kontakty

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da
e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz 
telefon: 582 330 991 

Pokladna Muzea a galerie, nám. T. G. Masaryka 2
telefon 582 344 990

Pokladna Galerie Špalíček, Uprkova 18 
telefon 725 875 008 

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

Ředitelka
Mgr. Soňa Provazová
727 961 068, reditelka[zavináč]muzeumpv.cz 


Zástupce ředitelky
Mgr. Václav Horák, vedoucí oddělení, 
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 


ÚTVAR ŘEDITELE - EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Michaela Kolbová
 
hlavní ekonom, personalista
582 330 991 , 727 830 693,  mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Bc. Kamila Medková
administrativní a spisový pracovník, asistentka ředitelky, referent majetkové správy
582 330 991 , 774 484 450, kmedkova[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. František Spáčil
grafik
777 367 658, fspacil[zavináč]muzeumpv.cz

ODDĚLENÍ SPRÁVY SBÍREK A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. Václav Horák, vedoucí oddělení, 
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

Ing. Alice Bezrouková
kurátor sbírek, botanik
778 498 356, abezroukova[zavináč]muzeumpv.cz

PhDr. Marie Dokoupilová
kurátor sbírek, historik
582 330 603,  mdokoupilova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Filip Gregor
 
kurátor sbírek, historik
582 330 603, fgregor[zavináč]muzeumpv.cz  

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356, phubackova[zavináč]muzeumpv.cz

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátor sbírek, geolog
774 484 452, vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz
 
Radek Kaprál, DiS.
kurátor sbírek, restaurátor
rkapral[zavináč]muzeumpv.cz 

Olga Kosíková
konzervátor, aranžér
okosikova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Jana Mlatečková

kurátor sbírek, etnograf
jmlateckova[zavináč]muzeumpv.cz  

Mgr. Blanka Veselá 
kurátor sbírek, archeolog
731848463,  bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková 
kurátor sbírek, historik umění 
775 864 727, jvybiralova[zavináč]muzeumpv.cz 

Kateřina Znojilová, DiS., 
kurátor sbírek, restaurátor, aranžér
770 144 519, kznojilova[zavináč]muzeumpv.cz 

ODDĚLENÍ GALERIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE

Kamila Husaříková vedoucí oddělení, 
kurátor výstav
774 484 453,  khusarikova[zavináč]muzeumpv.cz

Bc. Beata Petříková, DiS.
muzejní pedagog a programový pracovník
778 498 359, bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Alena Zatloukalová
muzejní pedagog a programový pracovník 
 770 128 305,  azatloukalova[zavináč]muzeumpv.cz 

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - HVĚZDÁRNA

Bc. Rudolf Novák 
odborný pracovník, pedagog volného času
582 344 130, 724 013 039, novak[zavináč]hvezdarna.pv

Martin Tylšar
pedagog volného času
582 344 130,  606 050 695,  tylsar[zavináč]hvezdarnapv.cz 

SAMOSTATNÝ PROVOZNÍ ÚSEK

Miroslav Veselý
vedoucí úseku
774 484 451 , provozniusek[zavináč]muzeumpv.cz

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.