Kontakty

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da
e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz 
telefon: 582 330 991 

Pokladna Muzea a galerie, nám. T. G. Masaryka 2
telefon: 582 344 990

Pokladna Galerie Špalíček, Uprkova 18 
telefon: 725 875 008 

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

ředitelka
Mgr. Veronika Hrbáčková
vhrbackova[zavináč]muzeumpv.cz 


zástupce ředitelky
Mgr. Václav Horák
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

ÚTVAR ŘEDITELE

Ivana Somrová

asistentka ředitele 
582 330 991, 774 484 450, isomrova[zavináč]muzeumpv.cz
 
Michaela Kolbová
 
ekonomka
727 830 693,  mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Marie Řehulková
mzdová účetní, personalistka 
778 958 645mrehulkova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. František Spáčil
grafik, fotograf
777 367 658, fspacil[zavináč]muzeumpv.cz

ÚTVAR ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. Václav Horák, vedoucí útvaru, 
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

Oddělení přírodních věd

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátorka sbírek, geoložka
774 484 452, vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Iveta Fréharová
kurátorka sbírek, botanička 
724 013 039, freharova[zavináč]hvezdarnapv.cz

Oddělení humanitních věd

Mgr. Filip Gregor 
kurátor sbírek, historik
775 096 522, fgregor[zavináč]muzeumpv.cz  

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356, phubackova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Blanka Veselá 
kurátorka sbírek, archeoložka 
731 848 463,  bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková 
kurátorka sbírek, historička umění 
775 864 727, jvybiralova[zavináč]muzeumpv.cz

Ing. Zbyněk Žůrek 
etnograf, kurátor sbírek 
725 801 827, zzurek[zavináč]muzeumpv.cz

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské
 
Olga Kosíková
konzervátorka, aranžérka 
okosikova[zavináč]muzeumpv.cz

Magdalena Sklenovská
restaurátorka
msklenovska[zavináč]muzeumpv.cz

Kateřina Znojilová, DiS., 
kurátorka sbírek, restaurátorka, aranžérka 
770 144 519, kznojilova[zavináč]muzeumpv.cz 


ÚTVAR VNĚJŠÍCH VZTAHŮMgr. Soňa Provazová, 
vedoucí útvaru, 
tel.: 727 961 068, sprovazova[zavináč]muzeumpv.cz

Výstavní oddělení
 
Bc. Petra Pášová
pracovník vztahů k veřejnosti
tel.: 770 128 305, ppasova[zavináč]muzeumpv.cz

Kamila Husaříková  
výstavářka 
774 484 453,  khusarikova[zavináč]muzeumpv.cz 

Astronomické oddělení - hvězdárna

Iveta Fréharová
724 013 039freharova[zavináč]hvezdarnapv.cz 

Jonatan Kučera
606 050 695, kucera[zavináč]hvezdarnapv.cz

Oddělení muzejní edukace

Bc. Beata Petříková, DiS.
muzejní pedagožka a programový pracovník
778 498 359, bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz 

PROVOZNÍ ÚTVAR

Martin Pelikán 
vedoucí útvaru
774 484 451 , provozniusek[zavináč]muzeumpv.cz

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.