Kontakty

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
č. ú.: 156053416/0300
ID datové schránky: 3ejk6da
telefon: 582 330 991
e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

Ředitel
Mgr. Daniel Zádrapa, kurátor sbírek, historik 
telefon: 582 342 286, 727 961 068 
e-mail: dzadrapa@muzeumpv.cz 

Zástupce ředitele
Kamila Husaříková, kurátor výstav, PR 
telefon: 582 333 958, 774 484 453 
e-mail: khusarikova@muzeumpv.cz 


ÚTVAR ŘEDITELE - EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Michaela Kolbová
 vedoucí oddělení,
asistentka ředitele, hlavní ekonom, personalista
582 330 991 , 727 830 693,  mkolbova@muzeumpv.cz

Bc. Kamila Medková
ekonomický pracovník, finanční referent
582 330 991 , 774 484 450, kmedkova@muzeumpv.cz 

Marie Bočková pokladní, průvodce,  725 875 008

Zdeňka Indrová pokladní, průvodce, 582 344 990

Eva Nakládalová, pokladní, průvodce, 582 344 990

Dagmar Lesáková pokladní, průvodce, 725 875 008

Drahomíra Ondrová pokladní, průvodce,  582 344 990

Dagmar Rozmánková pokladní, průvodce, 725 875 008

Renata Veselá pokladní, průvodce, 582 344 990

Lenka Křížková pokladní, průvodce 725 875 008


POKLADNA MUZEA A GALERIE, NÁM. T. G. MASARYKA 2
582 344 990, pokladnatgm@muzeumpv.cz

POKLADNA GALERIE ŚPALÍČEK, UPRKOVA 18
725 875 008 , spalicek@muzeumpv.cz


ODDĚLENÍ SPRÁVY SBÍREK A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. Jiří Ondra vedoucí oddělení, 
kurátor sbírek, etnograf
582 330 991, 725 801 827,  jondra@muzeumpv.cz

Ing. Alice Bezrouková
kurátor sbírek, botanik
582 330 991 abezroukova@muzeumpv.cz

Mgr. Hana Čižmářová 
kurátor sbírek, archeolog
582 330 991, 731848463,  hcizmarova@muzeumpv.cz 

PhDr. Marie Dokoupilová
kurátor sbírek, historik
582 330 603,  mdokoupilova@muzeumpv.cz

Mgr. Veronika Schmittová
kurátor sbírek, historik umění
582 330 991, vschmittova@muzeumpv.cz 

Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková 
kurátor sbírek, historik umění
582 330 991, jvybiralova@muzeumpv.cz 

Mgr. Václav Horák
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
582 330 991,  vhorak@muzeumpv.cz

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátor sbírek, geolog
582 330 991 , 774 484 452,   vjaskova@muzeumpv.cz
ODDĚLENÍ GALERIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ 

Kamila Husaříková vedoucí oddělení, 
kurátor výstav
582 330 991, 774 484 453,  khusarikova@muzeumpv.cz


Mgr. Naděžda Kocourková
muzejní pedagog a programový pracovník 
 770 128 305,  nkocourkova@muzeumpv.cz 

Petra Hubáčková 
knihovnice
582 330 991, phubackova@muzeumpv.cz

Olga Kosíková konzervátor, aranžér
582 330 991

Mgr. František Spáčil
správce depozitáře, grafik
582 330 991, 777 367 658,  fspacil@muzeumpv.cz

Kateřina Znojilová, DiS., 
restaurátor, aranžér
582 330 991, kznojilova@muzeumpv.cz 

Radek Kaprál, DiS.
 restaurátor
582 330 991,rkapral@muzeumpv.cz 


ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - HVĚZDÁRNA

Ing. Karel Trutnovský vedoucí oddělení, odborný pracovník, pedagog volného času
582 344 130, 724 013 039,  trutnovsky@hvezdarnapv.cz

Martin Tylšar
pedagog volného času
582 344 130,  606 050 695,  tylsar@hvezdarnapv.cz 

Božena Černohousová
instruktor, odborný pracovník 582 344 130, 775 096 522,   cernohousova@hvezdarnapv.cz


SAMOSTATNÝ PROVOZNÍ ÚSEK

Miroslav Veselý vedoucí úseku,
správce budov, referent dopravy, správce autoparku, údržbář a řidič,  774 484 451

Pavel Karasinski
domovník, údržbář, řidič služebního vozidla , 606 202 677

Pavla Navrátilová
uklízečka , 778 726 309

Ludmila Spáčilová
uklízečka