Kontakty

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da
e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz 
telefon: 582 330 991 

Pokladna Muzea a galerie, nám. T. G. Masaryka 2
telefon: 582 344 990

Pokladna Galerie Špalíček, Uprkova 18 
telefon: 725 875 008 

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

ředitelka 
Mgr. Veronika Hrbáčková
778 958 636, vhrbackova[zavináč]muzeumpv.cz 

zástupce ředitelky
Mgr. et Mgr. Václav Horák
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

ÚTVAR ŘEDITELE

Ivana Somrová

asistentka ředitele 
582 330 991, 774 484 450, isomrova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Markéta Hamzová
tisková mluvčí
770 128 305, mhamzova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. František Spáčil
grafik, fotograf
777 367 658, fspacil[zavináč]muzeumpv.cz

Žaneta Svobodová, Dis.
výtvarnice
zsvobodova[zavináč]muzeumpv.cz

Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková
edukátorka
775 864 727, jvybiralova[zavináč]muzeumpv.cz

Bc. Beata Petříková, DiS.
edukátorka
778 498 359, bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz 

Michaela Kolbová 
ekonomka
727 830 693,  mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Marie Řehulková
mzdová účetní, personalistka 
778 958 645mrehulkova[zavináč]muzeumpv.cz

PROVOZNÍ ÚTVAR

Martin Pelikán 
vedoucí útvaru, techn. pracovník 
774 484 451 , provozniusek[zavináč]muzeumpv.cz

ÚTVAR ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. et Mgr. Václav Horák  
vedoucí útvaru, kurátor sbírek, historik
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 

Oddělení přírodních věd

RNDr. Vladimíra Jašková
kurátorka sbírek, geoložka
774 484 452, vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Oddělení humanitních věd

Mgr. Filip Gregor 
kurátor sbírek, historik
775 096 522, fgregor[zavináč]muzeumpv.cz  

Mgr. Jakub Huška

kurátor sbírek, historik
770 128 505, jhuska[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Schmittová 
kurátorka sbírek, historička umění
770 128 506, vschmittova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Blanka Veselá 
kurátorka sbírek, archeoložka 
731 848 463, bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356, phubackova[zavináč]muzeumpv.cz

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské
 
Olga Kosíková
konzervátorka 
okosikova[zavináč]muzeumpv.cz

Magdalena Sklenovská, DiS.
restaurátorka
msklenovska[zavináč]muzeumpv.cz

Kateřina Znojilová, DiS. 
restaurátorka
770 144 519, kznojilova[zavináč]muzeumpv.cz 

ÚTVAR HVĚZDÁRNA

Bc. Rudolf Novák
vedoucí útvaru hvězdárna, astronom
770 131 671

Iveta Fréharová
edukátorka
770 131 672freharova[zavináč]hvezdarnapv.cz 

Jonatan  Binder

edukátor
606 050 695, binder[zavináč]hvezdarnapv.cz

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.