Kontakty

Muzeum a galerie v Prostějově 
příspěvková organizace Olomouckého kraje
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
č. ú.: 115-4170640287/0100 
ID datové schránky: 3ejk6da
e-mail: muzeumpv[zavináč]muzeumpv.cz 
telefon: 582 330 991 

Pokladna Muzea a galerie, nám. T. G. Masaryka 2
telefon 582 344 990

Pokladna Galerie Špalíček, Uprkova 18 
telefon 725 875 008 

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ 

Ředitelka
Mgr. Soňa Provazová
727 961 068, reditelka[zavináč]muzeumpv.cz 


Zástupce ředitelky
Mgr. Václav Horák, 
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 


ÚTVAR ŘEDITELE

Ivana Somrová

asistentka ředitele 
774 484 450, isomrova[zavináč]muzeumpv.cz

Kamila Husaříková  
výstavářka 
774 484 453,  khusarikova[zavináč]muzeumpv.cz 

Michaela Kolbová
 
ekonomka
582 330 991 , 727 830 693,  mkolbova[zavináč]muzeumpv.cz

Marie Řehulková
mzdová účetní, personalistka
mrehulkova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. František Spáčil
grafik, fotograf
777 367 658, fspacil[zavináč]muzeumpv.cz

ÚTVAR ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Mgr. Václav Horák, vedoucí útvaru, 
kurátor sbírek, historik, dokumentátor CES a chronologické evidence
778 498 357, vhorak[zavináč]muzeumpv.cz 


Oddělení přírodních věd


RNDr. Vladimíra Jašková
kurátor sbírek, geolog
774 484 452, vjaskova[zavináč]muzeumpv.cz

Iveta Fréharová
kurátor sbírek, botanik
778 498 356, freharova[zavináč]hvezdarnapv.cz


Oddělení humanitních věd


PhDr. Marie Dokoupilová
kurátor sbírek, historik
582 330 603, mdokoupilova[zavináč]muzeumpv.cz


Mgr. Filip Gregor
 
kurátor sbírek, historik
582 330 603, fgregor[zavináč]muzeumpv.cz  

Petra Hubáčková 
knihovnice
778 498 356, phubackova[zavináč]muzeumpv.cz

Mgr. Blanka Veselá 
kurátor sbírek, archeolog
731848463,  bvesela[zavináč]muzeumpv.cz 

Bc. Jitka Vybíralová Gajdošíková 
kurátor sbírek, historik umění 
775 864 727, jvybiralova[zavináč]muzeumpv.cz 


Ing. Zbyněk Žůrek 
etnograf, kurátor sbírek
zzurek[zavináč]muzeumpv.cz


Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

 

Olga Kosíková
konzervátor, aranžér
okosikova[zavináč]muzeumpv.cz

Kateřina Znojilová, DiS., 
kurátor sbírek, restaurátor, aranžér
770 144 519, kznojilova[zavináč]muzeumpv.cz 


ÚTVAR VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Astronomické oddělení - hvězdárna

Iveta Fréharová
724 013 039freharova[zavináč]hvezdarnapv.cz 

Martin Tylšar

pedagog volného času
582 344 130, 606 050 695,  tylsar[zavináč]hvezdarnapv.cz 

Oddělení muzejní edukace

Bc. Beata Petříková, DiS.
muzejní pedagog a programový pracovník
778 498 359, bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz 

Mgr. Alena Zatloukalová
muzejní pedagog a programový pracovník 
770 128 305, azatloukalova[zavináč]muzeumpv.cz

PROVOZNÍ ÚTVAR

Martin Pelikán 
vedoucí útvaru
774 484 451 , provozniusek[zavináč]muzeumpv.cz

V  uvedených e-mailových adresách je znak @ nahrazen slovem [zavináč]. Je tomu tak kvůli ochraně před spamem a jinými automatickými webovými útoky vedenými pomocí programových automatů.