Hodiny a hodinky

Expozice historických hodin a hodinek ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Představuje proměnu typových, tvarových a zdobných charakteristik příznačných dobových názorů. Zastoupeny jsou autorské i anonymní práce tradičních evropských hodinářských proveniencí − Německa, Francie, Anglie, Švýcarska, Rakouska, ale i Česka, Polska či dokonce Číny. Lze tak sledovat um a nápaditost hodinářů a také ostatních řemeslníků podílejících se na výzdobě hodin, tj. zlatníků, rytců, cizelérů, řezbářů, emailérů a malířů. Muzejní expozice nabízí ke shlédnutí sto interiérových hodin, čtyřicet kapesních hodinek a dvojici věžních hodinových strojů.
Nejvýznamnější část muzejní kolekce tvoří velmi kvalitní fond hodin a hodinek z odkazu místního sběratele Bruna Wintera, majitele někdejšího prostějovského pivovaru a sladovny. Winter byl nejen vášnivým sběratelem, což dokladuje početná, druhovou a výtvarnou kvalitou bohatá sbírka, ale i tvůrcem replik historických hodin či osvíceným donátorem opravy věžních hodin ze zámku v Jesenci u Konice – obojí součást expozice.
Muzejní sbírku reprezentují gotické nástěnné hodiny z 15. a 16. století mající původ v církevním prostředí. Kolekci dále formuje rozličný soubor barokních hodin z 18. století, jenž tvoří jednak nástěnné konzolové hodiny, kartušové hodiny, švarcvaldky či následně skříňkové hodiny. Období 19. století zastupují stolní sochařsky tvarované hodiny, elegantní empírové či biedermeierovské sloupkové hodiny, nástěnné obrazové či rámové hodiny, často opatřené hracími strojky, nebo nástěnné pendlovky, stolní caplovky a raritní pilové hodiny. Neméně významná je kolekce bohatě zdobených kapesních a nákrčních hodinek z 18. a 19. století. Zajímavostí jsou modely historických hodin, cestovní, přesýpací hodiny nebo kapesní sluneční hodiny s kompasem.
Prostějovská tradice hodinářství se rozvíjí teprve v polovině 18. století, nejstaršími uváděnými hodináři jsou Josef Vackor a Josef Sojak. Následně působili v Prostějově v závěru 18. století hodinářští mistři Antonín Spurný a Jan Schardel. Roku 1818
k nim přibyl brněnský rodák Josef Radda, jeden z nejvýznamnějších tvůrců empírových sloupkových hodin na Moravě.
Z dalších mistrů, působících v Prostějově do poloviny 19. století, uveďme Františka Sachera, Ignáce Spurného, Ferdinanda Spurného a Jana Kotoučka.

Více v článku historičky umění Muzea a galerie v Prostějově Mgr. Michaely Kvapilové Novákové Sbírka historických hodin a hodinek z fondu Muzea Prostějovska v Prostějově – sběratel Bruno Winter  uveřejněném v  časopisu KROK, ročník 9/2012, strana 14-16.
Čtěte zde