Jiří Wolker: "Lidé lidem dveře otvírají"

V pozůstalosti předčasně Jiřího Wolkera, kterou roku 1939 věnovali muzeu jeho rodiče, se nacházejí kromě písemných dokladů, fotografií a publikací i trojrozměrné předměty, které ho provázely životem. Texty expozice sledují životní osudy literáta od narození, dětství a školních let, jeho ranné literární pokusy, studentská léta na prostějovském gymnáziu i na právnické a filozofické fakultě v Praze. Připomínají jeho přátele i lásky, jeho aktivity skautské a společenské, ale především jeho básnické a prozaické dílo, počínaje rozsáhlou básní Klytia a dvěma skautskými deníky. Následuje sbírka Host do domu, báseň Svatý Kopeček, druhá sbírka Těžká hodina a soubor dramat Tři hry. Závěr expozice je věnován básníkově tragické nemoci, ale také ohlasům na jeho tvorbu a bojům o jeho dílo, které do dnešních dní vyšlo v mnoha vydáních a překladech.
Na finančním zajištění  realizace expozice se podílelo také město Prostějov, které z grantu určeného na oslavy 100. výročí narození Jiřího Wolkera poskytlo na vybudování expozice nemalé finanční prostředky.
K výzdobě pokoje byly kromě už známých portrétů básníka od Oldřicha Lasáka a Maxe Švabinského použity podobizny Jiřího Wolkera a nově i jeho rodičů od malířky Marie Vořechové-Vejvodové, které město Prostějov zakoupilo a muzeu pro tento účel zapůjčilo. K expozici muzeum později vydalo pracovní listy pro školy umožňující žákům a studentům lépe poznat osobnost stále mladého básníka a jeho dílo a upozornit je na zajímavosti v muzejní expozici.