Knihovna

Knihovna Muzea a galerie v Prostějově poskytuje služby pracovníkům muzea a je přístupna i veřejnosti. Ve specializovaném fondu knihovny nabízí zájemcům více než 25 000 publikací, převážně odbornou literaturu se vztahem k regionu.
Profil fondu je zaměřen zejména na historii, biologii, archeologii, etnografii, umění a encyklopedie. Velkou část tvoří odborné časopisy a regionální noviny, ze starších například Hlasy z Hané, Hanácké listy, Hlas lidu, Hanácký kraj. Součástí knihovny je také historický fond.
Celý katalog knihovny je prozatím pouze v lístkové podobě. V současné době je prováděna katalogizace publikací do knihovnického systému Clavius.

Knihovna nabízí uživatelům:
- knihovnické služby,  výpůjčka knih je pouze prezenční
- Informační služby
- meziknihovní výpůjční službu
- kopírování (Ceník: 1 strana A4 jednostranně: 2 Kč, 1 strana A4 oboustranně: 3 Kč, 1 strana A3 jednostr.: 3 Kč, 1 strana A3 oboustr.: 4 Kč)

Návštěvní doba po předchozí domluvě je v pracovní dny od 8.30 do 15.00 hodin.
Kontakt: Petra Hubáčková, phubackova@muzeumpv.cz, tel: 582330991