Přírodovědné studie

Muzejní přírodovědný časopis prezentuje původní práce z různých oblastí přírodních věd. Po dlouhé době, kdy v našem regionu nevycházel žádný přírodovědný časopis, slouží „studie“ k prohlubování regionálních znalostí u všech zájemců o přírodní vědy. Časopis je použitelný a také se už za dobu své existence osvědčil jako doplněk výuky přírodních věd na všech typech škol. Část nákladu časopisu pravidelně poskytujeme prostějovské pobočce ČSOP (Regionální sdružení Iris).
První svazek „studií“ vyšel v roce 1998 jako připomínka 100. výročí založení slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově a také jeho „Věstníku“, na tehdejší dobu velmi kvalitního a dodnes citovaného odborného časopisu. 
V letech 1999-2012 bylo vydáno dalších 14 svazků časopisu, který vyvolal příznivou odezvu především u odborníků – přírodovědců. Původní, úzce regionální zaměření časopisu bylo rozšířeno na oblast celé střední Moravy. Články jsou publikovány zásadně v češtině, jsou doplněny barevnými přílohami, mapami, schematy, samozřejmostí je abstrakt v angličtině a podrobné pokyny pro autory. Všechny články jsou (od 2. sv. z roku 1999) recenzovány nezávislými odborníky (recenzenti jsou uvedeni v tiráži časopisu a recenzní posudky jsou archivovány v redakci). Časopis vychází pravidelně 1 x ročně. Kromě svazků, ve kterých se objevily články z různých odvětví přírodních věd, připravila redakce i některá speciální monotematická čísla, např. svazek č. 2 byl věnován slavné lokalitě silurských hornin s graptolity u Stínavy, pro svazek 7 poskytla známá česká paleontoložka dr. Vlasta Zukalová dosud nepublikované výsledky studia vápenců z hlubokých vrtů na Moravě. Ve svazku 8/2005 byly shrnuty výsledky komplexního geologického a speleologického výzkumu Javoříčského krasu.
V roce 2008 byly „Přírodovědné studie MPP“ zařazeny Radou pro výzkum a vývoj do „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“. 

Redakční rada časopisu

Doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.,Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně,e-mail: melda(et)sci.muni.cz
RNDr. Vladimíra Jašková, geoložka, Muzeum a galerie v Prostějově e-mail: vjaskova(et)muzeumpv.cz, vladka.jaskova(et)seznam.cz
Václav Hruška, emeritní ředitel Muzea Prostějovska
PhDr. Miloš Kvapil, emeritní ředitel Městské knihovny Prostějov
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., odborný asistent PřF UP Olomouc

Studie (sv. 1, sv. 3 - 17) lze zakoupit v pokladně muzea 

Svazek 17

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 17. Vydalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s Katedrou geologie Univerzity Palackého v Olomouci a za finančního přispění Města Prostějova. 2015. Rozsah 128 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 170 Kč. ISBN 978-80-86276-41-0.
 VÍCE

Svazek 15-16

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 15-16 (dvojčíslo). Vydalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s Katedrou geologie Univerzity Palackého v Olomouci a za finanční podpory Firmy Těžba štěrkopísku, s.r.o. – Pískovna Ondratice. 2014. Rozsah 126 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 170 Kč. ISBN 978-80-86276-39-7.
 VÍCE

Svazek 14

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 14. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově ve spolupráci s Katedrou geologie Univerzity Palackého v Olomouci. 2012. Rozsah 124 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 133 Kč. ISBN 978-80-86276-36-6.
VÍCE

Svazek 12-13

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 12-13 (dvojčíslo). Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově za finanční podpory ČSOP – ZO Hořepník Prostějov, Regionálního sdružení Iris, firmy Těžba štěrkopísku, s.r.o. – Pískovna Ondratice a z projektu VaV MŽP „Tarmag – Biodiverzita a cílový management ohrožených druhů organismů v biotopech nízkých a středních lesů soustavy Natura 2000“. 2011. Rozsah 138 stran, černobílé i barevné obrazové tabule, vložená příloha: původní plán botanické zahrady a arboreta Prostějov z roku 1935. Cena: 140 Kč. ISBN 978-80-86276-34-2.
VÍCE 

Svazek 10-11

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 10-11 (dvojčíslo). Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově za finančního přispění Města Prostějova. 2009. Rozsah 194 stran, černobílé i barevné obrazové tabule, doplněno DVD. Cena: 140 Kč. ISBN 978-80-86276-30-4.
VÍCE 

Svazek 9

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 9. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov jako 9. svazek Prostějovské knižnice. 2006. Rozsah 158 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86276-24-3.

VÍCE

Svazek 8

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 8. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově za finančního přispění Města Prostějova. 2005. Rozsah 186 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Svazek věnovaný komplexnímu výzkumu jeskyně „Za hájovnou“ v Javoříčku, doplněno DVD. Cena: 138 Kč.
ISBN 80-86276-23-6.

VÍCE

Svazek 7

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 7. Vlasta Zukalová: „Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě“. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově za finančního přispění Města Prostějova. 2004. Rozsah 74 stran, 38 černobílých fototabulí, vložené stratigrafické tabulky. Cena: 60 Kč. ISBN 80-86276-17-1.
VÍCE

Svazek 6

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 6. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. 2003. Rozsah 108 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 50 Kč. ISBN 80-86276-15-5.
VÍCE

Svazek 5

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 5. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově za finančního přispění Olomouckého kraje a Nadace Českého literárního fondu. 2002. Rozsah 103 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 15 Kč. ISBN 80-86276-09-0.
VÍCE

Svazek 4

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 4. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově, Okresní úřad Prostějov. 2001. Rozsah 128 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 10 Kč. ISBN 80-86276-07-4.
VÍCE

Svazek 3

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 3. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Okresní úřad Prostějov. 2000. Rozsah 150 stran, černobílé i barevné obrazové tabule. Cena: 10 Kč. ISBN 80-86276-03-1.

VÍCE

Svazek 2

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 2. Geologický výzkum okolí Stínavy na Drahanské vrchovině (Projekt GA ČR č. 205/97/0243). Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově, Okresní úřad Prostějov. 1999. Rozsah 95 stran. ISBN 80-86 276-01-5. Pozn. svazek 2 je vyprodán.

VÍCE

Svazek 1

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 1. Sborník ke 100. výročí založení Klubu přírodovědeckého v Prostějově. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově, Okresní úřad Prostějov. 1998. Rozsah 144 stran. Cena: 10 Kč. ISBN 80-900 106-9-5.

VÍCE