Zpravodaj 

Zpravodaj Muzea a galerie v Prostějově

1/2017

Vážení čtenáři, příznivci muzea, galerie a hvězdárny. Přejeme si, aby se nový Zpravodaj stal pro Vás nejen inspirací, co s volným časem, kam zajít na pěknou výstavu a přednášku, za pozorováním hvězdné oblohy nebo na dobrou kávu, ale aby pro Vás každé jeho číslo bylo také zábavou, poučením a příjemným pohlazením na duši.
Zpravodaj v PDF

Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově

Muzeum a galerie v Prostějově jej vydává již od roku 1981. Nabízí články a práce s nejrůznější tematikou vztahující se k prostějovskému regionu. V pokladně hlavní budovy na náměstí T. G. Masaryka 2 si můžete zakoupit následující čísla Zpravodaje: 
1/1996, 2/1996, 1-2/1997, 1-2/1998, 1-2/1999, 1-2/2000, 1-2/2001, 1-2/2002, 1-2/2003, 1-2/2004, 1-2/2005, 2006, 2007-2008, 2009-2010, 2013.
Obsah ročníků 1981 až 2013