Pro děti a školy
Stálé programy pro školy 


Na programy je nutné se objednat telefonicky Mgr. Ivany Kučerové
778 498 359, ikucerova[zavináč]muzeumpv.cz


Dějiny země zapsané v kameni

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol. Během programu si povíme o tom, jak vznikla naše Země. Co se na planetě dělo ještě před tím, než na zemský povrch vůbec vkročila lidská noha. Vysvětlíme si základní geologické pojmy. Následně se zaměříme na geologii prostějovského regionu, na které si názorně ukážeme, s čím vším se v souvislosti s geologií můžeme setkat. Vše bude doplněno interaktivními prvky, kde si účastníci programu ověří v praxi, jak moc si předané poznatky osvojili. Například si zkusí rozpoznat, jak se liší vyvřelá hornina od přeměněné, či usazené, jak vznikají zkameněliny, nebo se obeznámí s druhy minerálů.    
RVP - Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Cena programu je 30 Kč za žáka.


Bývalé židovské město

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol.
Seznámíme s pozůstatky židovského města v Prostějově. Projdeme si jednotlivé části bývalých prostějovských židovských čtvrtí a pokusíme si tak vytvořit ucelený obraz toho, jak město vypadalo, jak se v něm žilo ...
VÍCE INFORMACÍ

Jak se dělá muzeum

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních, případně středních škol.
Na programu se seznámíme s činností muzea - dovíme se, jakou funkci muzeum plní, jak se člení a s čím vším se vůbec v muzeu můžeme setkat
VÍCE INFORMACÍ

Putování pravěkem

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy). Je určen pro žáky základních a mateřských škol.
Společně si zopakujeme základní vědomosti o době kamenné, bronzové 
a železné s důrazem na archeologické lokality Prostějovska. 
VÍCE INFORMACÍ

Procházka městem

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol
Během programu si prohlédneme nejdůležitější památky středu města Prostějova - na náměstích T. G. Masaryka, Žižkově, Pernštýnském 
a Vojáčkově.
VÍCE INFORMACÍ


Dočasné programy pro školy 

Starší doba železná v srdci Hané

Délka programu je 60-90 min, je určen pro 2. stupeň ZŠ.    Program shrnuje znalosti o období starší doby železné (doby halštatské 800 – 450 př.n.l.). V rámci programu je představena ,,jeskynní svatyně“ Býčí skála u Adamova s charakteristickými nálezy pomocí velkoformátových kresebných rekonstrukcí. Interaktivní formou jsou ukázány unikátní komorové hroby ze Seloutek u Prostějova. Žáci nahlédnou do života našich předků nejen pomocí předmětů denní potřeby, ale také se seznámí s objevenými poklady, které sloužily jako obětiny a milodary, a doprovázely zemřelé na jejich poslední cestě. Edukační program je vytvořen s cílem poskytnout pedagogům možnost rozšíření a doplnění výuky k tématu pravěkých regionálních dějin a propojuje možnost tvořit, objevovat a získávat nové poznatky. Žáci se zajímavou a jim srozumitelnou formou seznámí s životem jejich pravěkých předků.   Cena programu: 30,- Kč   

Osobnost Petra Bezruče  

Délka programu je 60-90 min, je určen pro 2. stupeň ZŠ.  Prostřednictvím ,,Bezručova kufříku“ se žáci seznámí s životem tohoto významného básníka. Pomocí 15 předmětů spjatých s životem Petra Bezruče, jejichž význam je spolu s žáky postupně odhalován, se účastníci dozvídají informace o jeho životě. Program si klade za cíl předat interaktivní formou znalosti o díle básníka slezského lidu Petra Bezruče a zároveň poskytnout prostor pro zamyšlení nad básníkovou osobností.
Cena programu: 30,- Kč

Pravidla pro návštevy škol na programy