Pro děti a školy
Stálé programy pro školy 

Dějiny země zapsané v kameni

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol. Během programu si povíme o tom, jak vznikla naše Země. Co se na planetě dělo ještě před tím, než na zemský povrch vůbec vkročila lidská noha. Vysvětlíme si základní geologické pojmy. Následně se zaměříme na geologii prostějovského regionu, na které si názorně ukážeme, s čím vším se v souvislosti s geologií můžeme setkat. Vše bude doplněno interaktivními prvky, kde si účastníci programu ověří v praxi, jak moc si předané poznatky osvojili. Například si zkusí rozpoznat, jak se liší vyvřelá hornina od přeměněné, či usazené, jak vznikají zkameněliny, nebo se obeznámí s druhy minerálů.    
RVP - Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Cena programu je 30 Kč za žáka.

Na program je nutné se objednat telefonicky u Mgr. Aleny Zatloukalové na tel. čísle 770 128 305 nebo Bc. Beaty Petříkové, DiS. na tel. čísle 778 498 359 anebo  emailem  
azatloukalova[zavináč]muzeumpv.cz
bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz

Bývalé židovské město

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol.
Seznámíme s pozůstatky židovského města v Prostějově. Projdeme si jednotlivé části bývalých prostějovských židovských čtvrtí a pokusíme si tak vytvořit ucelený obraz toho, jak město vypadalo, jak se v něm žilo ...
VÍCE INFORMACÍ

Jak se dělá muzeum

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních, případně středních škol.
Na programu se seznámíme s činností muzea - dovíme se, jakou funkci muzeum plní, jak se člení a s čím vším se vůbec v muzeu můžeme setkat
VÍCE INFORMACÍ

Putování pravěkem

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy). Je určen pro žáky základních a mateřských škol.
Společně si zopakujeme základní vědomosti o době kamenné, bronzové 
a železné s důrazem na archeologické lokality Prostějovska. 
VÍCE INFORMACÍ

Máš čas?

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy). Je určen pro žáky základních, případně středních škol.
Budeme si povídat o tom, co si lze představit pod pojmem čas, dozvíte 
se o vývoji časoměrných přístrojů, ukážeme si různé druhy hodin, 
tak jak se měnila jejich podoba v průběhu dějin. 
VÍCE INFORMACÍ

Procházka městem

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol
Během programu si prohlédneme nejdůležitější památky středu města Prostějova - na náměstích T. G. Masaryka, Žižkově, 
Pernštýnském a Vojáčkově.
VÍCE INFORMACÍ