Jak se dělá muzeum

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních, případně středních škol.

Na programu se seznámíme s činností muzea - dovíme se, jakou funkci muzeum plní, jak se člení a s čím vším se vůbec v muzeu můžeme setkat. Část programu je interaktivní, kdy si děti mohou vyzkoušet sbírkotvorný proces. A také se setkají detailněji s některými činnostmi různých muzejních pracovníků. 

RVP - Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Cena programu je 30 Kč za žáka.

Na program je nutné se objednat telefonicky u Mgr. Aleny Zatloukalové na tel. čísle 770 128 305 nebo Bc. Beaty Petříkové, DiSna tel. čísle 778 498 359 anebo  e-mailem  azatloukalova[zavináč]muzeumpv.cz,  
bpetrikova[zavináč]muzeumpv.cz.