Výstavy a program

Skvosty české portrétní tvorby - 5. 5. až 9. 7. 2017

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY

Špalíček 30. 6. - 27. 8. 2017
Výstavu tvoří soubor nádherných fotografií krajin, živočichů a především úchvatných rostlin Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha, jak je během svých cest v letech 2005 – 2014 zachytili pražští botanici prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka Sudová, Ph.D. Přijměte pozvání do tohoto úchvatného světa plného barev, který jistě nadchne každého, kdo na výstavu zavítá. Vernisáž  se uskuteční 29. 6. 2017 v 17 hodin.

MISTŘI PORTRÉTU

Hlavní budova 5. 5. - 9. 7. 2017
Muzeum a galerie v Prostějově, p.o., a Obecně prospěšná společnost Kooperativy uvádějí jarní výstavní sezónu velkolepým prestižním projektem MISTŘI PORTRÉTU, který představí mnoho slavných a českých jmen od baroka po moderní umění 20. století. Nejstarší obrazy, které si návštěvníci mohou prohlédnout se datují kolem roku 1730 a jejich autorem je Jan Kupecký. Jeden z vystavovaných portrétů tohoto autora se stal národní kulturní památkou. Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou plejádu umělců zvučných jmen – František Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, František Muzika, Václav Špála, Hugo Boetinger, Max Švabinský, Luděk Marold, František Ženíšek, Josef Mánes, Quido Mánes, Antonín Machek, Norbert Grund, Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka a mnoho dalších. Obrazy doplní plastiky renomovaných sochařů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin.

Pohřbívání v době kamenné

Špalíček 7. 4. – 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry.  
VÍCE INFORMACÍ