Výstavy a program

Pohřbívání v době kamenné - Špalíček 7. 4. až 25. 6. 2017 

Muzejní noc (hlavně) v pravěku

Špalíček  a hlavní budova ve čtvrtek 25. 5. 2017
Tradiční muzejní noc s bohatým programem pro děti a dospělé, které se tentokrát uskuteční v prostorách Špalíčku i hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově. Zahájení se uskuteční v 17 hodin ve Špalíčku. Vstupné 10 Kč
 PODROBNOSTI


MISTŘI PORTRÉTU

Hlavní budova 5. 5. do 9. 7. 2017
Muzeum a galerie v Prostějově, p.o., a Obecně prospěšná společnost Kooperativy uvádějí jarní výstavní sezónu velkolepým prestižním projektem MISTŘI PORTRÉTU, který představí mnoho slavných a českých jmen od baroka po moderní umění 20. století. Nejstarší obrazy, které si návštěvníci mohou prohlédnout se datují kolem roku 1730 a jejich autorem je Jan Kupecký. Jeden z vystavovaných portrétů tohoto autora se stal národní kulturní památkou. Zájemci se mohou těšit na velmi pestrou plejádu umělců zvučných jmen – František Kupka, Jakub Schikaneder, Alfons Mucha, Vojtěch Hynais, Mikoláš Aleš, Václav Brožík, František Muzika, Václav Špála, Hugo Boetinger, Max Švabinský, Luděk Marold, František Ženíšek, Josef Mánes, Quido Mánes, Antonín Machek, Norbert Grund, Otto Gutfreund, Emil Filla, Josef Mařatka a mnoho dalších. Obrazy doplní plastiky renomovaných sochařů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. v 17 hodin.

Pohřbívání v době kamenné

Špalíček 7. 4. – 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry.  
VÍCE INFORMACÍ