Výběrové řízení na odborného pracovníka - etnograf, kurátor sbírek

Výstavy a program

Zveme Vás

KREATIVNÍ ODPOLEDNE – ŘEMESLNÁ DÍLNA
Místo a čas konání: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2
Datum a čas: 11. 2. 2020, 15:00 -17:00

Cena: 50,- Kč za dítě s doprovodem

VÝTVARNÝ SLABIKÁŘ 

budova Špalíčku, Uprkova 18,
vernisáž 9. 1. v 17 hodin 
10. 1. – 23. 2. 2020 

Když ten dělá TO a ten zas TOHLE 

nám. T. G. Masaryka 2
vernisáž 14. 11. v 17:00 hodin
15. 11. 2019 - prodlouženo do 1. 3. 2020

Z HRADU DO ZÁMKU 
Alexandra Dětinská

nám. T. G. Masaryka 2
vernisáž 14. 11. v 17:00 hodin
15. 11. 2019 - prodlouženo do 16. 2. 2020