Výstavy a program

Zveme Vás

Peníze a moc

nám. T. G. Masaryka 2
od 9. 9. do 21. 11. 2021

-Kreativní odpoledne a komentovaná prohlídka k výstavě Peníze a moc

Karbon - pozdrav z prvohor

nám. T. G. Masaryka 2
od 9. 9. do 5. 12. 2021

Veronika Šrek Bromová
jiné bytosti, jiné prostory, jiné dimenze

nám. T. G. Masaryka 2
prodlouženo do 31. 10. 2021

Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě

Špalíček, Uprkova 18
vernisáž ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 16:30 
od 10. 9. do 14. 11. 2021