Výstavy a program

Zveme Vás

Flora a Fauna z našich depozitářů

nám. T. G. Masaryka 2
od 11. 5. do 29. 8. 2021

Doposud - Kamila Hájková

nám. T. G. Masaryka 2
od 11. 5. do 29. 8. 2021


Fenomén Saudek

budova Špalíčku, Uprkova 18
od 4. 6. do 5. 9. 2021