Výstavy a program

Výstavy

MILAN KNÍŽÁK – 30 PORTRÉTŮ

Hlavní budova 18. 12. 2018 - 3. 3. 2019
Za přítomnosti autora bude 17. prosince ve výstavním sále Muzea a galerie v Prostějově slavnostně otevřen unikátní výtvarný projekt profesora Milana Knížáka, který zachycuje chronicky známé, ale i méně známé osobnosti ovlivnivší napříč obory dějiny. Často se tyto pozoruhodné a někdy i rozporuplné osobnosti staly synonymy celých epoch a historických událostí. Jednotlivé portréty se představí v unifikovaném formátu 72 x 54 cm, což je do jisté míry překvapení, protože Milan Knížák obecně tíhne k velkým plátnům. Profesor Knížák v tomto koherentním projektu zachycuje osobnosti, které již zemřely. Záměrem nebylo jen obkreslení obličeje, ale hlavní motivací byl dojem, který tito lidé v umělci zanechali. Každý portrét má svou historii a svůj důvod. Skutečnost, že mezi kolekcí portrétů není žádný, na němž by byla zachycena žena, je dílem pouhé náhody. Každý portrét doplňuje autorský komentář.

BOHUMIL KUBIŠTA – BAREVNÉ VZTAHY

Hlavní budova 18. 12. 2018 - 3. 3. 2019
Závěr letošní výstavní sezóny v Muzeu a galerii v Prostějově, p.o, bude patřit komorní kolekci obrazů malíře, grafika a autora kritických a teoretických statí o výtvarném umění Bohumila Kubišty. Návštěvníci si budou moci prohlédnout 15 děl, která vznikla v rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Tématy jsou náměty z Itálie, kde Kubišta studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky z jednoroční vojenské služby v této oblasti, portréty a zátiší a nebude chybět ani velmi známý obraz Slunečnice. 

VÁNOCE 1918 - PŘED A PO...

Hlavní budova 18. 12. 2018 - 3. 2. 2019
Výstava „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“ se promění ve výstavu s akcentem na Vánoce. Vánoce v zákopech tedy Vánoce, které zastihly vojáky bojující na bojištích 1. světové války – jsou fenoménem. Nikdo totiž nepočítal s tím, že by válka trvala tak dlouho a všechny armády to zaskočilo. A jak se slavily Vánoce v nově vzniklé Československé republice? Také toto téma Vám proměněná a prodloužená výstava přiblíží .  Nastupujte, odjíždíme!

Špalíček 22. 11. - 28.1.2019
Na výstavě Vás potěší zajímavé předměty z Muzea a galerie v Prostějově, Vlastivědného muzea v Šumperku a firmy Hobby - Robi Robert Dujka Prostějov, které se vztahují především k železniční tématice. Modeláři z Prostějova představí modelovou železnici, modely a také doplňky k ní, včetně fotografií. Pro děti je připraven doprovodný program.
Nejde o akci zaměřenou jen na úzce specializované zájemce, ale na celou rodinu. Výstava představuje hry, náměty pro hobby a modelářské záležitosti, které přimějí lidi sejít se, být spolu a trávit společně volný čas. Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč.