Výstavy a program

Výstavy

„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“

Hlavní budova 27. 9. - 12. 12. 2018
V letošním roce si Muzeum a galerie v Prostějově připomene 100. výročí založení Československé republiky. Název výstavy je citátem z dobového tisku a vyjadřuje naplnění dlouholeté touhy, euforii českého a slovenského národa, kdy oba dosáhly samostatného státu. Výstava přiblíží také zrod této samostatnosti – ta se rodila během I. světové války. Rok 1918 je mezníkem, je rokem, kdy ustalo válečné běsnění a nastává mír – mír v samostatné republice. Část výstavy je tedy věnovaná „Velké válce“ a část „První republice“.  Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Vernisáž se uskuteční 26. 9. v 17 hodin. Na akci budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely Muzea a galerie v Prostějově.


Zmizelé židovské město

Špalíček 7. 9. do 18. 11. 2018
Spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, Státním okresním archivem Prostějov, Židovským muzeem v Praze a Federací židovských obcí v České republice pořádá výstavu, díky níž se návštěvníci mohou vydat do zmizelého židovského města, ke známým i méně známým objektům prostějovské historie prostřednictvím dochovaných fotografií. Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí – to vše kdysi dotvářelo prostějovské židovské ghetto.Škoda, že nepřetrvaly hlasy požadující citlivý přístup k památkovému dědictví našich předků jako například stanovisko architekta Miroslava Putny z roku 1939. „Na uličky se díváme velmi kriticky, ale nesouhlasíme s těmi, kteří by je chtěli srovnat se zemí“.  
Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. 9. v  17 hodin. Na akci budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely Muzea a galerie v Prostějově.

Mauric Remeš

PŘÍBĚH LÉKAŘE A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
Špalíček 6. 9. do 18. 11. 2018
Výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci, člověku, který výrazně ovlivnil počátky moravské geologie. Vedle své profese lékaře se celý život vzdělával i v náročném oboru paleontologie, v němž dosáhl mimořádných úspěchů nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Jeho práce jsou dodnes citovány v odborných časopisech a čerpají z nich také současní vědci.
VÍCE