Výstavy a program

Pohřbívání v době kamenné

Špalíček 7. 4. – 25. 6. 2017
Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry.  
VÍCE INFORMACÍ

KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI

Hlavní budova 9. 2 . – 24. 4. 2017
Začátek výstavní sezóny v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově bude věnován ojedinělé výstavě, zapůjčené ze Západočeského muzea v Plzni. Retrospektivní výstava představí více než sto kusů prací tohoto mistra lakových dřevořezeb druhé čtvrtiny až konce 20. století. U nově získaných exponátů se jedná převážně o styl kamakurabori , což je laková technika, u níž je plastická výzdoba vyřezána přímo ve dřevě těla nádoby a potom je pokryta vrstvou červeného ( popř. černého laku) uruši. Tento unikátní soubor získalo Západočeské muzeum v Plzni darem z Japonska.

GEOLOGIE SVĚTA  v amatérské fotografii profesionálního geologa Ondřeje Bábka

Špalíček  2. 2. - 2. 4. 2017
Geologické zajímavosti z pěti kontinentů v obrazech Vám přiblíží  výstava fotografií geologa Ondřeje Bábka z Univerzity Palackého v Olomouci. Sbírka fotografií, která vznikala během terénních prací, exkurzí i dovolených, představuje povrch naší planety od pobřeží  Korsiky k jihoamerickým Andám, od islandských ledovců k africkým pouštím a od zrníček písku na plážích Normandie až k žulovým monolitům kalifornské Sierry Nevady.

Kouzelný svět cínových vojáčků

Špalíček 23. 2. - 2. 4. 2017
Výstava cínových vojáčků z napoleonských válek ze soukromé sbírky jednoho z největších sběratelů u nás pana  Miroslava Bremzy.


Buď připraven! aneb Skautské století v Prostějově

Špalíček od 16. 12. 2016 
Výstava ke 100. výročí založení první skautské družiny v Prostějově, vedené Jiřím Wolkerem, se koná v prostorách Galerie Špalíček. Představí to nejdůležitější z historie prostějovského skautského hnutí a seznámí veřejnost s mnoha zajímavostmi ze skautského života. 
Vernisáž se uskuteční 15. prosince 2016 v 17 hodin.