Výstavy a program

Z vernisáže výstavy Karel IV. na medailích

Zveme Vás

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY

fascinující barvy, tvary i vzory ve světě hmyzu, nerostů a hornin

Hlavní budova  15. 2. -  22. 4. 2018
Na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace, tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálů, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají, jako by byly vytepané z ryzího zlata. Zatímco ve vitrínách budou k vidění nejrůznější asociace živé a neživé přírody, na plakátových plochách, umístěných na stěnách, se návštěvníci mohou dozvědět základní charakteristiky hmyzu, na jaké skupiny se hmyz dělí, popsány jsou jeho životní cykly, nastíněno je jeho smyslové vnímání. V podobném duchu jsou zpracovány informační panely, týkající se nerostů.

DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY

Hlavní budova 16. 2. do 22. 4. 2018
Výstava představuje specifický projev kreslířky, malířky a textilní výtvarnice Dagmar Havlíčkové (1961). Ta patřila již v 80. letech minulého století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (1948 – 1997) k neoficiální umělecké komunitě v Olomouci. Její tvorba je již několik let soustředěna na repetitivní přepis textů, a to
v několika vrstvách přes sebe. Vznikají tak organické i geometrické struktury, kde původní text (forma osobní modlitby) zaniká v kresebné hmotě. Její tvorba je metodou srovnatelná s tvorbou Romana Opalky nebo nočními kresebnými pracemi V. Stratila. Vernisáž se uskuteční 15. února v 17 hodin.


KAREL IV. NA MEDAILÍCH

Galerie Špalíček 26. 1. – 18. 3. 2018
Při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového Města pražského a hradu Karlštejna a k 640. výročí úmrtí Karla IV. jsme pro Vás připravili výstavu medailí a jiných předmětů s vyobrazením Karla IV. Jde o předměty ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy. Sbírku začal budovat Ing. Milan Baše od svého mládí, později se k němu přidala i jeho manželka MUDr. Mária Bašeová a po jeho smrti sbírku, která dnes čítá více než 2000 předmětů, převzal jejich syn Milan.