Výstavy a program

Zveme Vás

HEBREJSKÁ ABECEDA   

nám. T. G. Masaryka 2, výstavní sál
19. 9. 2019 v 17 hodin

PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO
VELKOLEPOSTÍ DÍLA

nám T. G. Masaryka 2
6. 9. - 3. 11. 2019

ŽIVOT GENERÁLA FRANTIŠKA MORAVCE

Śpalíček, Uprkova 18
28. 8. - 26. 9. 2019

BOJOVALI NA VŠECH FRONTÁCH - 
ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI

Śpalíček, Uprkova 18
30. 8. - 20. 10. 2019