Výstavy a program

Zveme Vás

UMĚNÍ SECESE

Hlavní budova 1. 12. 2017 – 4. 2. 2018
Závěr roku v Muzeu a galerii v Prostějově bude ve znamení exkluzívního a velmi rozsáhlého galerijního projektu, který je uváděn ve spolupráci se společností TK PLUS. Kolekce, která bude na výstavě představena, zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených
z mnoha českých a moravských státních galerií, muzeí a také ze soukromých sbírek. Vystavena budou díla významných umělců, například Alfonse Muchy, Jana Preislera, Antonína Hudečka, Maxe Švabinského, Jana Obrovského, Karla Špillara, Luďka Marolda, Aloise Kalvody, Jana Štursy, Ladislava Šalouna, Josefa Mařatky, Bohumila Kafky a moha dalších.

České Vánoce

Galerie Špalíček 17. 11. 2017 - 14. 1. 2018
Výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůjček. Ke zhlédnutí bude ojedinělý soubor dřevěných perníkářských forem z 18. a 19. století, doplněný vůní Vánoc. Slavnostní atmosféru navodí interiér venkovské i měšťanské domácnosti a můžete si také připomenout dobu nedávno minulou.