Výstavy a program

Zveme Vás

VEŘEJNÉ ČTENÍ JMEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 21. dubna 2020 v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00

MARKÉTA ZLESÁKOVÁ - PRŮŘEZ TVORBOU

budova Špalíčku, Uprkova 18,
 28. 2. – 19. 4. 2020 

JAROSLAV PROŠEK 
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT

nám. T. G. Masaryka 2
6. 3. – 3. 5. 2020