Výběrové řízení na odborného pracovníka - etnograf, kurátor sbírek

Plán výstav na rok 2020

Výstavní sály hlavní budovy, nám. T. G. Masaryka 2 


do 1. 3. 2020
Když ten dělá to a ten zas tohle
3 sály, garant: V. Horák, J. Vybíralová Gajdošíková 


  do 16. 2. 2020
Z hradu do zámku – Alexandra Dětinská
Garant: K. Husaříková 


  14. 5. - 12. 7. 2020
Miroslav Šmíd – Jubilejní výstava k 70. narozeninám
2 sály, kurátor: J. Vybíralová Gajdošíková 


  14. 5. – 6. 9. 2020
Léčivé byliny
2 sály, garant: kolektiv pracovníků 


  16. 7. – 4. 10. 2020
Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni
2 sály, kurátor: K. Husaříková 


  10. 9. – 6. 12. 2020
Z pokladnice lidové kultury – etnografická výstava ze sbírek MGP
2 sály, kurátor: J. Mlatečková 


  8. 10. – 6. 12. 2020
Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana
2 sály, garant: V. Jašková 


  10. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Impulsy Impresionismu, 
4 sály, kurátor: K. Husaříková  


     Budova Špalíčku, Uprkova 18


9. 1. – 23. 2. 2020
130. výročí založení ZUŠ V. Ambrose
garant: K. Husaříková
 
  27. 2. – 19. 4. 2020
Jan Frydrych – Opálové skleněné plastiky
garant: K. Husaříková 


  23. 4. – 21. 6. 2020
Doba železná
kurátor: B. Veselá 


  25. 6. – 23. 8. 2020
Barokní synagogy v českých zemích
garant: F. Gregor
 
  27. 8. – 25. 10. 2020
T. G. Masaryk ve Svaté zemi
garant: F. Gregor 


  27. 8. – 25. 10. 2020 
  Radomil Dočkal – výstava k životnímu jubileu
kurátor: J. Vybíralová Gajdošíková 


  29. 10. – 29. 11. 2020
Motýla jsem tu neviděl
garant: F. Gregor 


  29. 10. – 29. 11. 2020 
  Jaroslav Franc – výstava k životnímu jubileu
garant: K. Husaříková 


  3. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Betlémy
kurátor: J. Mlatečková
        
 Změna výstavního plánu vyhrazena.