Pohřbívání v době kamenné

Špalíček 7. 4. – 25. 6. 2017

Výstava je věnována pohřebním zvyklostem v mladší a pozdní době kamenné na základě archeologických nálezů z oblasti střední Moravy. Návštěvníci se seznámí s výsledky záchranných archeologických výzkumů na zajímavých lokalitách, jako jsou Kralice na Hané, Slatinky, Držovice nebo Čechůvky. Zastoupeno bude hned několik pravěkých kulturních celků od neolitické kultury s lineární keramikou až po samotný závěr eneolitu a kulturu se zvoncovitými poháry. Dále bude představena unikátní lokalita v Brodku u Prostějova, která byla objevena a prozkoumána v roce 2015 při stavbě dálničního sjezdu. Lidově nazvaný „hanácký Stonehenge“ zřejmě ve své době mohl sloužit jako kalendárium a místo pro pozorování nebeských těles.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 17 hodin. Po zahájení výstavy vystoupí písničkáři Lada Šimíčková a Ivo Cicvárek.
K výstavě je připraven edukační program pro školy. Objednávky na: jsvozilkova@muzeumpv.cz, tel. 770 128 305

Doprovodný program

Výlet na mohyly pozdní doby kamenné

22. 4. 2017
Sraz je v 7.50 před hlavním vlakovým nádražím v Prostějově, pojedeme 8.02 vlakem do Drahanovic, kde přestoupíme 8.48 na autobus do Laškova, zast. Laškov Kandia (příjezd 9.02). Konec výletu bude v Náměšti n. H., odkud jezdí každé dvě hodiny vlak zpět do Prostějova (13.11, 15.11, 17.11). Pokud by bylo špatné počasí, tak by se akce za deště nekonala, ale drobné mrholení případně nevadí. Provázet nás bude PhDr. Miroslav Šmíd, který se postará o odborný výklad. Počet míst je kvůli využití veřejné dopravy omezen, proto je nutné se nahlásit na email hcizmarova@muzeumpv.cz nebo tel. 731 848 463. 

PŘEDNÁŠKA
27. 4. v 17.00
 „Hanácký Stonehenge“. Kalendárium doby kamenné v Brodku u Prostějova
(přednášející PhDr. Pavel Fojtík, náměstí T. G. Masaryka 2, přednáškový sál MGP)

PŘEDNÁŠKA
11. 5. v 17.00
 Mohylová pohřebiště na Prostějovsku
(přednášející PhDr. Miroslav Šmíd, náměstí T. G. Masaryka 2, přednáškový sál MGP)

TRADIČNÍ AKCE
25. 5. V 17.00
Prostějovská muzejní noc