Výstavy k zapůjčení

Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska

Pozvání na výstavu znamená pro návštěvníka jedinečnou možnost seznámit se s výbušnou historií Moravy a Slezska. Je těžké uvěřit, že i na naši na pohled klidnou krajinu se kdysi vylévala žhavá láva, krátery četných sopek vyvrhovaly sopečné pumy, mračna ohnivého popela a z úbočí se valily smrtící bahnotoky. Přesto tomu tak bylo, a to v době dokonce geologicky „nedávné“, během třetihor a čtvrtohor. 
POKRAČOVÁNÍ


Zkameněliny: archiv života

Již v roce 2008 vznikla jedna z prvních autorských výstav tvůrčího tandemu Jašková – Lehotský, geologů dvou moravských muzeí, které poskytly pro tuto výstavu ze svých sbírek zajímavé zkameněliny jako doklad života v dávné geologické minulosti. Zajímavého kontrastu dosáhli autoři výstavy kombinací moderních, populárně zaměřených výstavních panelů a klasických školních výukových tabulí, které jsou rovněž majetkem obou muzeí a jsou součástí výstavy.
POKRAČOVÁNÍ


Zkamenělé stopy

Po stopách (a to doslova!) dávných živočichů z minulých geologických dob se mohou vydat návštěvníci neobvyklé výstavy s názvem Zkamenělé stopy, která vznikla v roce 2009 a je výsledkem spolupráce Muzea Prostějovska, Vlastivědného muzea v Olomouci a Katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Realizaci výstavních panelů finančně podpořilo Město Prostějov.
POKRAČOVÁNÍ

 

Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči!

Chcete se dovědět, proč byl básník Petr Bezruč takto titulován? Můžete si zapůjčit výstavu, která vznikla a roku 2011 se představila v Muzeu Prostějovska. Předvádí vyobrazení básníka v podobě ještěra v desítkách kreseb, tisků, karikatur, exlibris, obrazů, publikací, razítek, knižních ilustrací, komiksů, pohlednic a plastik. Autory prací jsou známí výtvarníci, např. Karel Otáhal, Jan Tříska, Vlasta Ambrožová, Oldřich Lasák, Antonín Kameník, Jožka Baruch, Jaroslav Olšák, Jaroslav Vodrážka, Josef Weiser, Arnošt Hrabal a další, ale rovněž amatérští nadšenci a přátelé Petra Bezruče. 
POKRAČOVÁNÍ