lišta02
leve rožek02 prave rožek 204
expozicehlavní budova
HISTORIE
První část expozice chronologicky vymezují vládnoucí rody − páni z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Další celky tvoří Třicetiletá válka na Prostějovsku, Krutý a strašný oheň prostějovský 1697, model Prostějov v hradbách inspirovaný vedutou města a okolí z roku 1728 a Klášter, kostel, nemocnice a lékárna milosrdných bratří.. ...více
HODINY
Expozice historických hodin a hodinek ze sbírek Muzea Prostějovska prezentuje chronologickou kontinuitu vývoje uměleckého řemesla a mechanismů hodinářské techniky od 15. do počátku 20. století. Představuje proměnu typových, tvarových a zdobných charakteristik příznačných dobových názorů. Zastoupeny jsou autorské i anonymní práce tradičních evropských hodinářských proveniencí − Německa, Francie, Anglie, Švýcarska, Rakouska, ale i Česka, Polska či dokonce Číny...více
JIŘÍ WOLKER
V roce stého výročí narození Jiřího Wolkera (29.3.1900 – 3. 1. 1924) zpřístupnilo Muzeum Prostějovska 5. října 2000 ve výstavním sále v budově na náměstí T. G. Masaryka č. 1 novou stálou expozici prostějovského básníka. V pozůstalosti předčasně zesnulého literáta, kterou roku 1939 věnovali muzeu jeho rodiče, se nacházejí kromě písemných dokladů, fotografií a publikací i předměty, které ho provázely životem...více
připravujeme novou expozici
GEOLOGIE

ARCHEOLOGIE
Nová archeologická expozice Za tajemstvím střepu - pravěké dějiny Prostějovska, která byla otevřena v únoru 2013, představuje pravěké lokality na celém území Prostějovska od paleolitu až po dobu hradištní. Důraz je kladen především na zajímavé regionální fenomény....více

expozicešpalíček
Z PROSTĚJOVSKÉHO GHETTA
Expozice umožní návštěvníkům seznámit se podrobněji s historií židovského obyvatelstva v Prostějově. V několika oddílech se nabízejí informace o domech, synagogách, škole, řemeslech, průmyslu. Kromě textové a fotografické části budou vystaveny také obrazy rodiny Steinschneiderů a Feitha Ehrenstamma a zlomky židovských náhrobků ze sbírek Muzea Prostějovska....více
EDMUND HUSSERL
Edmund Husserl je jeden z nejvýznamnějších filozofů 20. století. Založil velmi vlivný směr - fenomenologii , který ovlivnil mnoho významných myslitelů a našel uplatnění i mimo vlastní filosofii (například v teorii umění, v psychologii, v sociologii, právní vědě.
...víceZ