lišta02
leve rožek02 prave rožek 204

    kontakty

       

Muzeum a galerie  v Prostějově, příspěvková organizace
nám. T. G. Masaryka 2 , 796 01 Prostějov

IČO: 00091405
telefon: 582 330 991
fax: 582 344 798
e-mail: muzeumpv(et)muzeumpv.cz
ID datové schránky: 3ejk6da
zřizovatel: Olomoucký kraj

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ:

ředitel:
Mgr. Daniel Zádrapa, kurátor sbírek, historik
telefon: 582 342 286, 727 961 068

e-mail: dzadrapa(et)muzeumpv.cz


zástupce ředitele:
Kamila Husaříková, kurátor výstav, PR
telefon: 582 333 958, 774 484 453
e-mail: khusarikova(et)muzeumpv.cz


Útvar ředitele - ekonomicko-správní oddělení
Michaela Kolbová vedoucí oddělení, 
asistentka ředitele,
hlavní ekonom, personalista 
582 330 991
727 830 693
mkolbova(et)muzeumpv.cz
Bc. Kamila Medková
ekonomický pracovník,
finanční referent
582 330 991
774 484 450
kmedkova(et)muzeumpv.cz
Marie Bočková pokladní, průvodce 725 875 008
Zdeňka Indrová pokladní, průvodce 582 344 990
Eva Nakládalová
pokladní, průvodce 582 344 990
Dagmar Lesáková pokladní, průvodce 725 875 008
Drahomíra Ondrová pokladní, průvodce 582 344 990
Dagmar Rozmánková pokladní, průvodce 582 344 990
Renata Veselá pokladní, průvodce 582 344 990
Lenka Křížková
pokladní, průvodce 725 875 008
Oddělení správy sbírek a odborných činností
Mgr. Jiří Ondra vedoucí oddělení,
kurátor sbírek, etnograf
582 330 991
725 801 827
jondra(et)muzeumpv.cz
Ing. Alice Bezrouková kurátor sbírek, botanik 582 330 991 abezroukova(et)muzeumpv.cz
PhDr. Marie Dokoupilová kurátor sbírek, historik 582 330 991 mdokoupilova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Václav Horák kurátor sbírek, historik,  dokumentátor CES a chronologické evidence 582 330 991 vhorak(et)muzeumpv.cz
RNDr. Vladimíra Jašková kurátor sbírek, geolog 582 330 991
774 484 452
vjaskova(et)muzeumpv.cz
Bc.Jitka Vybíralová Gajdošíková

kurátor sbírek, historik umění 582 330 991 jvybiralova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Hana Čižmářová
kurátor sbírek, archeolog 582 330 991
731848463
hcizmarova(et)muzeumpv.cz
Oddělení galerie výtvarných umění a muzejní edukace
Kamila Husaříková vedoucí oddělení, kurátor výstav 582 330 991
774 484 453
khusarikova(et)muzeumpv.cz
Mgr. Jana Hanusová muzejní pedagog a programový pracovník, kurátor sbírek  582 330 991 jhanusova(et)volny.cz
jhanusova(et)muzeumpv.cz
Petra Hubáčková
knihovnice 582 330 991
Olga Kosíková konzervátor, aranžér 582 330 991
Mgr. František Spáčil správce depozitáře, grafik 582 330 991 fspacil(et)muzeumpv.cz
Mgr. Jitka Svozílková muzejní pedagog a programový pracovník, kurátor sbírek 582 330 991 jsvozilkova(et)muzeumpv.cz
Kateřina Znojilová restaurátor, aranžér 582 330 991
Astronomické oddělení - hvězdárna
Ing. Karel Trutnovský vedoucí oddělení, odborný pracovník, pedagog volného času 582 344 130
724 013 039
trutnovsky@hvezdarnapv.cz
Martin Tylšar pedagog volného času 582 344 130 tylsar@hvezdarnapv.cz
Božena Černohousová instruktor, odborný pracovník 582 344 130
775 096 522
cernohousova@hvezdarnapv.cz
Karel Sláma domovník, údržbář
Samostatný provozní úsek
Miroslav Veselý vedoucí  úseku, správce budov,  referent dopravy, správce autoparku, údržbář a řidič 774 484 451
Pavel Karasinski domovník, údržbář, řidič služebního vozidla 606 202 677
Pavla Navrátilová uklízečka
Ludmila Spáčilová uklízečka