Otevírací doba a vstupné

 OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 6. 2020

Muzeum a galerie - hlavní budova, Špalíček

pondělí zavírací den
úterý až neděle 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Hvězdárna

Pozorování Slunce - pondělí, čtvrtek, pátek
leden, únor, listopad, prosinec: od 14.00 do 15.00 
březen až říjen: do 15.00 do 16.00 
Večerní pozorování v pondělí, čtvrtek a pátek:

leden, únor, listopad, prosinec: od 18:30 a také každou středu od 17.30 
březen, říjen od: 19.30 
duben, září od: 20.30 
květen, srpen od 21.30 
červen, červenec od 22.00 

Další termíny pozorování Slunce i večerní pozorování, například o víkendu,
 jsou zveřejněny v měsíčních nabídkách

AKTUÁLNÍ Vstupné


HLAVNÍ BUDOVA

S
tálé expozice
plné vstupné: 40 Kč
snížené vstupné: 20 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Výstavy

PENÍZE A MOC
od 9. 9. do 21. 11. 2021

KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
od 9. 9. do 5. 12. 2021


Veronika Šrek Bromová
jiné bytosti, jiné prostory, jiné dimenze
(Festival současného umění Prostějov)
od 10. 9. do 10. 10. 2021
aktuální výstavy
plné vstupné: 20 Kč 
snížené vstupné: 10 Kč 
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)OKRUH TGM a Špalíček
plné vstupné: 80 Kč 

snížené vstupné: 40 Kč 


     VSTUPNÉ NA HVĚZDÁRNU
  


ŠPALÍČEK

Výstava

Masarykovy návštěvy
v Hanáckém Jeruzalémě

od 9. 9. do 14. 11. 2021
plné: 40 Kč 
snížené: 20 Kč 
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin) 


Snížené vstupné  (25% - 50%)
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu),  děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu

Vstup zdarma
  Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod

Sleva 20 proc.
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Přednášky, programy pro děti a dílny:
Cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu 

Komentované prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav:
Cena je součástí základního vstupného  stálých expozic a krátkodobých výstav (plné vstupné, snížené vstupné).
Pro skupiny (alespoň 5 osob) - žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, děti do 6 let včetně pedagogického doprovodu, dospělí, senioři od 65 let, ZTP včetně doprovodu

Pořizování obrazových záznamů 
vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, p. o. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.