Otevírací doba a vstupné

 OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 6. 2020

Muzeum a galerie - hlavní budova, Špalíček

pondělí zavírací den
úterý až neděle 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00

Hvězdárna

Pozorování Slunce - pondělí, čtvrtek, pátek
leden, únor, listopad, prosinec: od 14.00 do 15.00 
březen až říjen: do 15.00 do 16.00 
Večerní pozorování v pondělí, čtvrtek a pátek:

leden, únor, listopad, prosinec: od 18:30 a také každou středu od 17.30 
březen, říjen od: 19.30 
duben, září od: 20.30 
květen, srpen od 21.30 
červen, červenec od 22.00 

Další termíny pozorování Slunce i večerní pozorování, například o víkendu,
 jsou zveřejněny v měsíčních nabídkách

AKTUÁLNÍ Vstupné


HLAVNÍ BUDOVA

S
tálé expozice
plné vstupné: 40 Kč
snížené vstupné: 20 Kč
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)

Výstavy

- Flora a fauna
z našich depozitářů


- Doposud - Kamila Hájková

obě aktuální výstavy
plné vstupné: 40 Kč 
snížené vstupné: 20 Kč 
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin)


     VSTUPNÉ NA HVĚZDÁRNU
  


ŠPALÍČEK

Výstava

- Fenomém Saudek

plné: 80 Kč 
snížené: 40 Kč 
děti do 6 let: zdarma 
(jednotlivě, mimo organizovaných skupin) 


Snížené vstupné  (25% - 50%)
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu),  děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu

Vstup zdarma
  Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod

Sleva 20 proc.
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Přednášky, programy pro děti a dílny:
Cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu 

Komentované prohlídky stálých expozic a krátkodobých výstav:
Cena je součástí základního vstupného  stálých expozic a krátkodobých výstav (plné vstupné, snížené vstupné).
Pro skupiny (alespoň 5 osob) - žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, děti do 6 let včetně pedagogického doprovodu, dospělí, senioři od 65 let, ZTP včetně doprovodu

Pořizování obrazových záznamů 
vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, p. o. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.