Z historie

Stará radnice

Počátek 16. století byl pro Prostějov dobou velkého hospodářského a stavebního rozvoje. Pronikající renesanční kultura mu dodala městského vzezření, bylo započato s přestavbou hlavního chrámu a se stavbou zámku. V této době Prostějov ještě neměl pořádnou radnici, purkmistr a radní úřadovali v malém gotickém domku. Je proto logické, že toužili po důstojném radničním domě, který by město patřičným způsobem reprezentoval.
ČTI DÁLE

Vývoj muzejnictví v Prostějově

Počátky prostějovského muzejnictví jsou spojeny s činností místního spolku Průmyslové jednoty, založené v roce 1883. Jejím cílem bylo kromě oživení řemesel a živností také shromažďování předmětů pro první prostějovské muzeum, které bylo oficiálně otevřeno 14. srpna 1887 v jedné místnosti dvorního traktu Waitova domu na dnešním Žižkově náměstí č. 13.
ČTI DÁLE

Špalíček

Dva domy bývalého židovského ghetta v ulici Uprkova a Hradební nazývané spolu s okolními stavbami vcelku bezdůvodně „špalíček“ získalo Muzeum Prostějovska v roce 1994. Objekty patří mezi poslední zachované stavby větší ze dvou bývalých prostějovských židovských čtvrtí.
ČTI DÁLE